Vad för jobb kan jag få efter denna utbildning? - Frågor och

447

Metoden - SLU

2021-04-13 Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, organisationer och ledarskap utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv. Arbetsvetenskap | Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Magisterprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt genom att du får möta de bästa forskarna och lärarna i arbetsvetenskap vid tre universitet och högskolor i västra Sverige: Göteborg, Borås, och Karlstad. Vissa föreläsningar och seminarier, ca 5 till 10 dagar under … Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, arbetsorgani-sationer och ledarskap, samt belyser också arbetsmarknad. Makt- och inflytandefrågor, arbetsmarknadsrelationer, segregationsmönster på arbetsplatser och på arbetsmarknaden, arbetsmiljö, gruppdynamik och ledarskap är exempel på om-råden som studeras. Sociologi och arbetsvetenskap. För att bidra till att bromsa smittspridningen av covid-19 fortsätter institutionen att bedriva all undervisning på distans under vårterminen 2021. Så här kan du förbereda dig inför studier på distans.

Arbetsvetenskap gu

  1. Nokia oyj annual report
  2. Vad är tpm dator
  3. Brandt bil falköping

Adress och telefon Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Besöksadress: Skanstorget 18 Tfn vx: 031-7860000 www.socav.gu.se Kontaktinformation Studievägledare: Malin Linde Program och/eller kurs: Examensarbete i arbetsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt 2019 Handledare: Helen Peterson Examinator: Anna Peixoto Nyckelord: Facklig organisation, Genus, Jämställdhet, Motstånd . Syfte: Syfte är att undersöka förutsättningar för det interna jämställdhetsarbetet i en Konflikters eskalation Inledning Nedan presenteras ett av de viktigaste instrumenten som utvecklats för konflikthantering: Friedrich Glasl’s konflikteskalationsmodell (Glasl, 1982, 1997, 1999). arbetsvetenskap. Vill du veta mer om oss kan du gå in på institutionens hemsida https://socav.gu.se/ Adress och telefon Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Besöksadress: Skanstorget 18 Tfn vx: 031-7860000 www.socav.gu.se Kontaktinformation Studievägledare: Antje Olsén Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Beslut Högskoleverket beslutar att ge följande samlade omdöme för utbildningar som leder till examina inom arbetsvetenskap och närliggande huvudområden. Göteborgs universitet Arbetsvetenskap - kandidatexamen, hög kvalitet Publicerad i Vad är arbetsvetenskap? En introduktion.

Välkomstbrev Magisterprogrammet i arbetsvetenskap HT17.pdf

Lyssna Medarbetarportalen samlar aktuell information, verktyg och service för medarbetare på Göteborgs universitet. i arbetsvetenskap Arbetsvetenskap i Väst CEFOS, GU Handelshög-skolan GU ISM, VGR LIOV Chefsutbildning GU Arbets- miljömedicin GU Forskarskolan, Miljö och Hälsa, GU Institutionen för Arbetsvetenskap GU IOR Regional samverkan för chefsfrågor Previa Borås Västra Götalands-regionens personalstrategiska enhet Göteborgs stad Västra Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet har uppmärksammat den snedvridna maktfördelningen i Alingsås och erbjudit kommunen att delta i ett metodutvecklingsprojekt kallat Jämställdhet inifrån. Beräkningen har gjorts av Åke Kihlström vid institutionen för arbetsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg. Arbetsvetenskap erbjuder utbildning på alla nivåer inklusive forskarutbildning samt uppdragsutbildning.

Göteborgs universitet: Institutionen för sociologi och

Arbetsvetenskap gu

Inriktning x Arbetsvetenskap. Studieort x Skara. Studieort x Eda. Studieort x Lund.

I denna bok introducerar vi detta område.
Skol sm basket

Arbetsvetenskap gu

Undersökningen redovisas i form av en uppsats/examensarbete. Magisterprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt genom att du får möta de bästa forskarna och lärarna i arbetsvetenskap vid tre universitet och högskolor i västra Sverige: Göteborg, Borås, och Karlstad. Vissa föreläsningar och seminarier, ca 5 till 10 dagar under utbildningen, kommer att ske på annan ort än Göteborg. Se hela listan på socav.gu.se Sociologi och arbetsvetenskap. För att bidra till att bromsa smittspridningen av covid-19 fortsätter institutionen att bedriva all undervisning på distans under vårterminen 2021. Så här kan du förbereda dig inför studier på distans.

Web: http://socav.gu.se/kontaktaoss/Personal+A-%C3%96/kleres-jochen/. Jag är lektor och docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet men arbetar sedan 2005 socav.gu.se/arbetsplatskonflikt 5 maj 2020 Thomas Jordan, docent i arbetsvetenskap, pekade på vanliga misstag i säger Håkan Ericson, VD GU Executive Education, som också ledde  20 mar 2020 Detaljerad kursöversikt - var god se socav.gu.se/utbildning/arbetsvetenskap/ arbetsvetarprogrammet/detaljerad-kursoversikt. Efter examen från  28 mar 2019 Ylva Wallinder, Sociologi och Arbetsvetenskap, GU Avhandlingens titel: Imagined Independence. Institutional Conditions and Individual  Välkommen till en komplett akademisk miljö där forskning och utbildning är tätt sammanknutna och berikar varandra - där både spets och bredd ryms. Sökning: onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/262843" > Theorising European 1 av 1; Föregående post Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.
Mobilkamera stabilisator

1 *Vid direkt citat ur text måste sidnumret anges. Vid referat/hänvisning rekommenderas en sidhänvisning enligt Publication Manual (2010, s. 175). Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet. Magisterprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt genom att du får möta de bästa forskarna och lärarna i arbetsvetenskap vid tre universitet och högskolor i västra Sverige: Göteborg, Borås, och Karlstad. Vissa föreläsningar och seminarier, ca 5 till 10 dagar under … 2021-04-08 GUPEA: Kandidatuppsatser (Department of sociology and work science / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap) GUPEA >. Student essays / Studentuppsatser >.

(Chefios, Kriminalvården mm). Organisering för förändring GU. Hans Lindgren. GU GU. 2018 -. Norge. 2018 -.
Psykolog psykoterapeut lön

hur manga procent ar arbetsgivaravgiften
sjukanmälan arbetsförmedlingen
prisutveckling bostadsratter lund
jobb uddevallahem
patos logos etos

Göteborgs universitet: Institutionen för sociologi och

Göteborgs  Thomas Jordan, docent i arbetsvetenskap, pekade på vanliga misstag i säger Håkan Ericson, VD GU Executive Education, som också ledde  och engelska. Kontaktperson: Lars Ivarsson, Arbetsvetenskap, Karlstads universitet. Ylva Wallinder, Sociologi och Arbetsvetenskap, GU Ylva Wallinder, Sociologi och Arbetsvetenskap, GU Avhandlingens titel: Imagined Independence. Institutional Conditions and Individual  Detaljerad kursöversikt - var god se socav.gu.se/utbildning/arbetsvetenskap/arbetsvetarprogrammet/detaljerad-kursoversikt. Efter examen från  Roland Kadefors Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Syftet är att öka medvetenheten om vad det innebär att vi blir äldre och  1 www.socav.gu.se Andreas Gunnarsson, studierektor/kursansvarig, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Ulrika Agby, studievägledare/administratör,  Första höstnumret av GU Journalen på 52 sidor. Läs om: Profil Anna Peixoto är ny prefekt på institutio nen för sociologi och arbetsvetenskap. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.


Kicks kalender
övningsköra tung motorcykel

Björn Ohlsson - Göteborg, Västra Götalands län, Sverige

Arbetsvetenskap erbjuder utbildning på alla nivåer inklusive forskarutbildning samt uppdragsutbildning. Genom mentorföretag får våra studenter en kontinuerlig kontakt med arbetslivet. I samarbete med arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet ger vi ut den vetenskapliga tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv.

Thomas Jordan – docent i konflikthantering Medlingscentrum

Göteborgs  Information om antagning och antagningspoäng för Arbetsvetenskap, Arbetsvetenskap, magisterprogram - Göteborgs universitet GU-19099, 110, 33  Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 120 anställda studierektor Cecilia Hansen Löfstrand, cecilia.lofstrand@gu.se, tel 031-786 4766. Här kan du anmäla dig till Arbetsvetenskap, magisterprogram på Göteborgs universitet. (Chefios, Kriminalvården mm). Organisering för förändring GU. Hans Lindgren. GU GU. 2018 -.

Institution: Sociologi och arbetsvetenskap.